Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo GSW stosuje zasady etyki publikacyjnej. W ich ramach dba o najwyższe standardy w badaniach naukowych. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności w badaniach naukowych będą przez Wydawnictwo demaskowane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

Wydawnictwo GSW zapobiega powstawaniu plagiatów (autoplagiatów). Każdy zgłaszany tekst do publikacji — czy to artykuł naukowy przeznaczony do wydania w jednym z czasopism, czy podręcznik akademicki lub monografia — jest sprawdzany przez Wydawnictwo z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego i z wykorzystaniem własnej bazy referencyjnej tekstów. W razie konieczności autor jest proszony o dokonanie poprawek, udzielenie wyjaśnień. W ostateczności tekst nie jest przyjmowany.

Wydawnictwo GSW przeciwdziała zjawiskom zwanym (za Polską Bibliografią Naukową; https://pbn.nauka.gov.pl/, odczyt z 2 lipca 2013 r.):

  1. ghostwriting, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
  2. guest authorship (honorary authorship), gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem (współautorem) publikacji.