Eco-Energetics, vol. 1 - pierwsza strona okładki
Eco-Energetics, vol. 1 - pierwsza strona okładki
Eco-Energetics, vol. 1 - ostatnia strona okładki
Eco-Energetics, vol. 1 - ostatnia strona okładki

Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy jest nowym czasopismem; ukazuje się od 2018 roku. Czasopismo jest wydawane w wersji w wersji elektronicznej (w formie plików PDF) o dostępie otwartym oraz po zamknięciu tomu — w wersji drukowanej (książkowej).

Pełny tytuł Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy
ISSN druk 2657-5922
ISSN online 2657-7674
Częstotliwość Rocznik
Język publikacji Angielski
Rok powstania 2018
Strona internetowa czasopisma https://Eco-EnergeticsJournal.eu/
https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/Eco-Energetics

Wydawca, redakcja: Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Redaktor naczelny: Tadeusz Noch
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Cenian

Dostęp publiczny. Numer DOI

W wersji elektronicznej czasopisma każdy artykuł dostępny jest publicznie (bez ograniczeń w dostępie) w formacie PDF oraz posiada numer DOI.

Pełna historia czasopisma dostępna na stronie internetowej Eco-Energetics – link w przycisku poniżej.

Tytuł czasopisma w tłumaczeniu na język polski

Ekoenergetyka: technologie, środowisko, prawo i gospodarka

Obszary tematyczne czasopisma

 • energia z biomasy odpadów,
 • energia z biogazu,
 • energia słoneczna,
 • energia geotermalna,
 • zrównoważona generacja energii elektrycznej i ciepła,
 • pompy ciepła,
 • niskotemperaturowe sieci ciepłownicze,
 • efektywność energetyczna,
 • systemy zarządzania energią,
 • magazyny energii,
 • aspekty środowiskowe,
 • prawo ochrony środowiska.

Eco-Energetics posiadają własną stronę internetową:

  Eco-Energetics

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo GSW stosuje zasady etyki publikacyjnej. W ich ramach dba o najwyższe standardy w badaniach naukowych. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności w badaniach naukowych będą przez Wydawnictwo demaskowane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

Wydawnictwo GSW zapobiega powstawaniu plagiatów (autoplagiatów). Każdy zgłaszany tekst do publikacji — czy to artykuł naukowy przeznaczony do wydania w jednym z czasopism, czy podręcznik akademicki lub monografia — jest sprawdzany przez Wydawnictwo z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego i z wykorzystaniem własnej bazy referencyjnej tekstów. W razie konieczności autor jest proszony o dokonanie poprawek, udzielenie wyjaśnień. W ostateczności tekst nie jest przyjmowany.

Wydawnictwo GSW przeciwdziała zjawiskom zwanym (za Polską Bibliografią Naukową; https://pbn.nauka.gov.pl/, odczyt z 2 lipca 2013 r.):

 1. ghostwriting, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
 2. guest authorship (honorary authorship), gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem (współautorem) publikacji.