30.01.2021r. egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzamin z przedmiotu "Socjologiczne uwarunkowania przestępczości" u dr D. Ciukszo

Egzamin z przedmiotu "Socjologiczne uwarunkowania przestępczości" odbędzie się w dniu 30.01.2021r. o godz. 8:00

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez prof. P. Dąbrowskiego

Terminy egzaminów prowadzonych przez prof. Przemysława Dąbrowskiego:

- Historia myśli ustrojowo administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej – 07.02.2021 r., godzina 9:00 (A1-MSU, A1-MSU-e, A1-MSU-S, A1-MSU-T)

- Podstawy prawoznawstwa – 07.02.2021 r., godzina 10:00 (A1-e, K1-e)

Zasady przeprowadzania egzaminu:

Egzaminy odbędą się w formie testu, przy pomocy programu ClickMeeting.

Linki do logowania na platformę zostaną zamieszczone na stronie GSW w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Egzaminy z przedmiotu "Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska" u dr B. Krzyczkowskiego

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Terminy egzaminów z przedmiotu "Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska" prowadzonego przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego:

Egzamin z przedmiotu Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - mgr A. Deja

Egzamin z przedmiotu Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych odbędzie się dnia 30.01.2021 r. o godzinie 14:00.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzamin z przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze prowadzonego przez dr S. Koroluka

Terminy egzaminu z przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze prowadzonego przez dr Sławomira Koroluka: 13.02.2021 r. od godz. 9:00

Zasady przeprowadzania egzaminu:

Termin ten dotyczy tylko studentów, którzy będą chcieli zaliczyć przedmiot na ocenę bdb.

Studenci, którzy będą zainteresowani udziałem w egzaminie, proszeni są o potwierdzenie swojego uczestnictwa w terminie wcześniejszym na maila: sk.kancelaria@gmail.com

Strony