Wydawnictwo GSW[1] działa od 2003 roku. W ramach jego działalności ukazują się monografie jednoautorskie (w tym rozprawy habilitacyjne), prace zbiorowe, podręczniki akademickie. Autorami są zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni GSW, jak i osoby spoza uczelni.

Wydawnictwo GSW posiada następujące pule numerów ISBN:

  1. 978-83-89762 (tu 3-cyfrowe numery katalogowe książek rozpoczynają się od cyfry 0),
  2. 978-83-66270 (tu 3-cyfrowe numery katalogowe książek rozpoczynają się od cyfry 1).

Wszystkie książki (oraz czasopisma) dostępne są w uczelnianej bibliotece oraz wysyłane są do 15 największych bibliotek naukowych w Polsce (link). Większość książek dostępna jest również w sprzedaży detalicznej (zakup na miejscu w uczelni oraz wysyłkowo, link).

Czasopisma naukowe

Gdańska Szkoła Wyższa jest również wydawcą następujących czasopism naukowych:

  1. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISSN 2300-9055
  2. Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy, ISSN druk 2657-5922, ISSN on-line 2657-7674
  3. Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISSN 2451-2893 (tu publikują swoje artykuły studenci/absolwenci GSW).

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi własną platformę czasopism "Czasopisma Naukowe GSW", gdzie publikowane są wszystkie artykuły z czasopism Zeszyty Naukowe GSW oraz Eco-Energetics. Artykuły są dostępne publicznie, bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF. Dostęp przez poniższy przycisk lub przez link:

  Czasopisma Naukowe GSW

Autorzy planujący publikację

Autorzy planujący wydanie swoich publikacji w formie książkowej w Wydawnictwie GSW, powinni zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładkach (dostępnych z menu bocznego): "Procedura wydawnicza" oraz "Procedura recenzji".

Wydawnictwo GSW stosuje zasady etyki publikacyjnej (czytaj więcej)

Kontakt

Prosimy o kontakt mailowy.

Godziny pracy

Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
Sobota
 
Niedziela
Uwagi dodatkowe
prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt e-mailem
 
w piątki i niedziele Wydawnictwo nieczynne
Telefony
  • 58 305 08 11
  • 58 305 08 12
  • 58 305 08 89
  • nr wewn. 52
Adres e-mail
Pokój

nr A113 (parter, skrzydło prawe)

[1] Wydawnictwo GSW: jednostka organizacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej (do 2011 r. pn. Gdańska Wyższa Szkoła Administracji), 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, wpisanej do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 244, prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.