Egzamin z Fizyki u prof. A. Ceniana

Egzamin z Fizyki dla grup Ip3, Ip3-T, Ip3-S oraz Ip3-e odbędzie się 07.02.2021r., o godz. 12:00 w formie zadań udostępnionych na platformie Moodle.

30.01.2021r. egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzamin z przedmiotu "Socjologiczne uwarunkowania przestępczości" u dr D. Ciukszo

Egzamin z przedmiotu "Socjologiczne uwarunkowania przestępczości" odbędzie się w dniu 30.01.2021r. o godz. 8:00

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzaminy z przedmiotu "Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska" u dr B. Krzyczkowskiego

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Terminy egzaminów z przedmiotu "Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska" prowadzonego przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego:

Egzamin z przedmiotu Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - mgr A. Deja

Egzamin z przedmiotu Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych odbędzie się dnia 30.01.2021 r. o godzinie 14:00.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Pages