Egzamin poprawkowy z przedmiotu "System ochrony prawnej w UE" u prof. M. Borkowskiego

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "System ochrony prawnej w UE" 20.02.2021r., godz. 16:00 - 17:30

Egzamin poprawkowy odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez prof. Mariusza Fierka

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Ekonomia" 20.02.2021 r. godz. 9:00
grupy: a1-t, za1-s, za1-o
forma -  test na platformie Moodle

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Przedsiębiorczość gospodarcza (WU)" 20.02.2021 r. godz. 10:00
grupy: a3z-msu-t, a1-msu-o, a3z-msu-o
forma - test na platformie Moodle 

Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego

Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego odbędzie się dnia 20.02.2021 r. od godziny 8:00.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Gorąca prośba do wszystkich naszych studentów!

Na platformie „Moodle”, w poszczególnych kursach (przedmiotach) pojawiły się (zarządzanie i inżynieria produkcji) i sukcesywnie będą się pojawiać (administracja i kryminologia) - ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Ankieta jest anonimowa i ma na celu: doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez identyfikację jego mocnych i słabych stron, dostarczenie nauczycielom akademickim informacji zwrotnej o ocenie ich pracy oraz wskazanie ewentualnych kierunków doskonalenia procesu dydaktycznego.

Egzaminy/zaliczenia poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez doc. Friedberg

Aktualizacja!!!

Egzaminy z przedmiotów Public relations oraz Public relations w administracji publicznej odbędą się w formie testu na platformie Moodle.

Test będzie dostępny od 06.02.2021 r. (sobota) godz. 9:00 do 07.02.2021 r. (niedziela) godz. 23:00.

Wyniki testu z Public relations i Public relations w administracji publicznej

Wyniki testu są następujące:

10 punktów: 5,0

9 punktów : 4,5

8 punktów: 4,0

7 punktów: 3,5

6 punktów: 3,0

5 punktów i mniej: niezaliczone

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" u dr D. Ciukszo

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" odbędzie się w dniu 13.02.2021r. o godz. 8:00

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Pages