Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO

Studia podyplomowe 2-semestralne

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

Socjologia bezpieczeństwa

Studia podyplomowe 2-semestralne

Liczba godzin 220, w tym wykłady i ćwiczenia. Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu.

Strony