Statut Gdańskiej Szkoły Wyższej — dostosowany do przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — pozostawia w strukturze uczelni wydziały jako jednostki uczelniane: zarówno w siedzibie GSW w Gdańsku, jak i w filiach uczelni.

Siedziba GSW w Gdańsku

Gdańska Szkoła Wyższa
ul. Biskupia 24B
80-875 Gdańsk
(Gdańsk Śródmieście, Biskupia Górka)

Gdańska Szkoła Wyższa (do 2011 r. pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji) wpisana jest do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 244 prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W siedzibie GSW w Gdańsku funkcjonują dwa następujące wydziały:

Wydział Nauk Społecznych (WNS)

Dziekan prof. nadzw. dr Przemysław Kierończyk

Wydział Nauk Inżynierskich (WNI)

Dziekan prof. nadzw. dr inż. Andrzej Michalak

Poza siedzibą w Gdańską funkcjonują następujące filie (wydziały zamiejscowe):

Filie (wydziały zamiejscowe)

Wydział Zamiejscowy w Kartuzach

Wydział Zamiejscowy w Kartuzach

83-300 Kartuzy
ul. Mściwoja II 24

Zapraszamy na studia wyższe na kierunku Administracja.

Więcej informacji
Email: kartuzy@gsw.gda.pl
Telefon: 6000 11 673

Wydział Zamiejscowy w Tczewie

Wydział Zamiejscowy w Tczewie

83-110 Tczew
ul. Parkowa 1

Zapraszamy na studia wyższe na kierunkach: Administracja oraz Zarządznie i inżynieria produkcji.

Więcej informacji
Email: tczew@gsw.gda.pl
Telefon: 58 530 01 29

Wydział Zamiejscowy w Słupsku

Wydział Zamiejscowy w Słupsku

76-200 Słupsk
ul. Koszalińska 9

Zapraszamy na studia wyższe na kierunkach: Administracja oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Więcej informacji
Email: slupsk@gsw.gda.pl
Telefon: 59 841 47 45

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

10-274 Olsztyn
ul. Jagiellońska 47

Zapraszamy na studia wyższe na kierunku Administracja.

Więcej informacji
Email: olsztyn@gsw.gda.pl
Telefon: 89 533 04 29