Uczelnie partnerskie Gdańskiej Szkoły Wyższej w ramach projektu Erasmus+ (partner universities of the Gdańsk School of Higher Education as part of the Erasmus+ project).