Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie założycielskie studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, które odbędzie się w dniu 07.11.2016 r. godz. 14:30 w sali 115 (w nowej siedzibie przy ul. Biskupiej).

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej – jako zrzeszenie studentów – ma na celu pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie kryminalistyki, medycyny sądowej i nauk pokrewnych. Głównymi zadaniami koła są: prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, promowanie Uczelni oraz popularyzacja osiągnięć kryminalistyki i medycyny sądowej wśród studentów. Realizacja zadań odbywa się poprzez: organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji; prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji; wydawanie prac naukowo-badawczych studentów, biuletynów, publikacji, broszur z dziedziny kryminalistyki i nauk pokrewnych; uczestnictwo w seminariach, konferencjach i zjazdach naukowych.

Pracownia kryminalistyki wpisuje się znakomicie w profil kształcenia praktycznego, jaki realizuje GSW. Zajęcia w odpowiednio wyposażonej pracowni to kształcenie umiejętności praktycznych studentów i słuchaczy w zakresie możliwości ujawniania, zabezpieczania oraz identyfikacji śladów kryminalistycznych, przede wszystkim dermatoskopijnych. Daktyloskopia, chiroskopia, cheiloskopia, otoskopia, podoskopia, gantiskopia, a także badania wariograficzne to dziedziny techniki kryminalistycznej, które określałyby charakter pracowni. Nabyte umiejętności podczas zajęć dydaktycznych, kursów, szkoleń, warsztatów przygotują słuchacza do pracy w komórkach kryminalistycznych, dochodzeniowo-śledczych służb mundurowych, dają możliwość dalszego rozwoju w kierunku pełnienia funkcji biegłego sądowego, a także pracy w charakterze konsultanta w kancelariach adwokackich.