Udogodnienia architektoniczne i techniczno-organizacyjne

Gdańska Szkoła Wyższa – uczelnia istniejąca od 2002 r. – od początku swego istnienia była i do dnia dzisiejszego jest uczelnią przyjazną dla wszystkich Studentów, w tym studentów niepełnosprawnych. Budynek, w którym GSW mieści się od 2016 r., jest w pełni przygotowany do pobytu w nim osób niepełnosprawnych. Jest to trzykondygnacyjny budynek wyposażony w windę obsługującą wszystkie kondygnacje. Do dyspozycji Studentów dostępne są dwa parkingi wewnątrz kampusu uczelni; na jednym z nich (usytuowanym bliżej wejść do budynku) wydzielono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W Bibliotece GSW (parter) dla osób niepełnosprawnych przygotowano miejsca do nauki wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Warunki techniczne i udogodnienia architektoniczne umożliwiają pobyt w murach uczelni, sprzyjają nauce i rozwojowi Studentów, również z niepełnosprawnością.

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością

W GSW powołano Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnością w osobie dr Mirosława Borkowskiego, prof. nadzw. GSW.

dr Mirosław Borkowski, prof. GSW

Godziny pracy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
12:00-14:30 ¹ ¹
Uwagi dodatkowe:   ¹ – zobacz dyżury niżej
Dyżury:   Słupsk: 08.03, godz. 10:30-11:30
Tczew: 15.03, godz. 13:00-14:00
Gdańsk: 15.03, godz. 15:00-16:00
Telefony
58 305 08 11
58 305 08 12
58 305 08 89
nr wewn. –
kom. 696 210 330
Adres e-mail
 
Pomoc osobom z niepełnosprawnością:
 
Pokój
nr A219
Uwagi
 

Prawa osób z niepełnosprawnością

Studenci, będący osobami niepełnosprawnymi, mają zagwarantowane prawa bezpośrednio w najistotniejszym z punktu widzenia studentów wewnętrznym akcie prawnym – w Regulaminie Studiów GSW. Poświęcony jest im cały rozdział 4 pt. "Organizacja studiów dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi".

Link do Regulaminu Studiów GSW: https://bip.gsw.gda.pl/p,12,regulamin-studiow.

Przydatne linki