Archiwalna strona www dostępna jest pod adresem https://gwsa.nazwa.pl/.

Ostatnie komunikaty

  Wszystkie komunikaty

Kontakt do dziekanatu w Gdańsku

Godziny pracy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
12.00 - 15.45 12.00 - 15.45 8.15 - 12.00 8.15 - 12.00 9.00 - 15.00 10.00 - 14.00¹

Uwagi dodatkowe: ¹ dwie ostatnie niedziele miesiąca; w poniedziałki dziekanat nieczynny.

                                 Przerwa w godzinach: 11:00-11:30.

 

Telefony
58 305 08 11
58 305 08 12
58 305 08 89
nr wewn. 32
Adres e-mail
 
 
 
Pokój
nr B105
Uwagi
 

Dyżury dziekanów w Gdańsku w zakładce "Kontakt / Gdańsk - jednostki organizacyjne" (przycisk poniżej). Dyżury dziekanów w filiach w zakładce "Kontakt / (właściwa filia)".

Jednostki organizacyjne GSW w siedzibie w Gdańsku   Logotypy GSW do pobrania

Legitymacje studenckie 'papierowe' tracą ważność

Wszystkie legitymacje studenckie wydane przed lipcem 2019 r. tracą ważność z dniem 1 listopada 2019 r., niezależnie od wpisów tam zamieszczonych. Legitymacje wydawane od roku akademickiego 2019/2020 są legitymacjami elektronicznymi: w formie elektronicznej karty procesorowej. Studenci, którzy są zainteresowani posiadaniem legitymacji, proszeni są o składanie wniosków o wymianę legitymacji. Szczegółowe informacje na ten temat podano w komunikacie pod linkiem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/legitymacje-studenckie-papierowe-traca-waz...

Przydatne informacje na temat legitymacji studenckich

Dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej

Dokumenty, które udostępniane są publicznie na podstawie odrębnych przepisów, uczelnia udostępnia w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (link dostępny pod poniższym przyciskiem oraz na każdej podstronie w dolnym menu). Wśród tych dokumentów są akty prawa wewnętrznego jak Statut uczelni, Regulamin Studiów, zarządzenia ws. opłat za studia, dokumenty związane z pomocą materialną z budżetu państwa, programy studiów i inne. Zapraszamy.

  Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta: Ocena dostępu do informacji na temat kształcenia

Uprzejmie prosimy o ocenę zadowolenia z dostępu do informacji dotyczących kształcenia, a zamieszczonych przez Uczelnię na swojej stronie internetowej (https://gsw.gda.pl/), Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.gsw.gda.pl/) oraz tablicach ogłoszeń.

Ankieta oceny dostępu do informacji jest anonimowa. Dostępna jest pod poniższym przyciskiem.

  Ankieta: Ocena dostępu do informacji na temat kształcenia