GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
01.05.2019,
dodał:
tm

Drukuj Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem prawie każdego przedsiębiorcy. Pierwsze kary nałożone w związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przekonują, że zagadnienia tego nie należy lekceważyć.

Gdańska Szkoła Wyższa i Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR" proponują cykl szkoleń:

  1. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie [poniżej]
  2. Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych [link]

Szkolenia prowadzone są m.in. przez

  • dr Rafał Płocki – doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych od strony naukowej i praktycznej. Realizuje zadania badawcze i prowadzi działalność naukową, a także wdraża założenia RODO w praktyce. Ponadto zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz zajęć dydaktycznych z przedmiotów bezpośrednio związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa danych osobowych
  • dr Mirosław Borkowski – doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie medycznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Zajmuje się bezpieczeństwem zdrowotnym, prawami człowieka, prawem własności intelektualnej i prawem oświatowym

Miejsce i terminy szkoleń

Szkolenia odbywają się w siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.
Najbliższe terminy szkoleń:

  1. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie:
    24.05.2019 r. i 05.06.2019 r. – godz. 10-16
  2. Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych:
    10.05.2019 r. i 21.05.2019 r. – godz. 10-16

Rekrutacja

Więcej informacji nt. szkoleń otrzymasz pod numerem tel. 696 210 330.
Przejdź do strony rekrutacji GSW: [link].

Program szkolenia

Lp. Temat Tezy Liczba godzin
       
1 Prawo o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie Pojęcie danych osobowych i administratora danych 0,5
Podstawy przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie (legalność przetwarzania)
2 Zasady ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Zasady przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie 1
Prawa pracowników, klientów i kontrahentów
Zabezpieczanie zbiorów danych osobowych w przedsiębiorstwie
3 Dokumentacja ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Rejestr czynności przetwarzania 1
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Dokumentacja dotycząca upoważnień dla pracowników przetwarzających dane osobowe
Dokumentowanie realizacji obowiązku informacyjnego i pozyskanych zgód na przetwarzanie danych osobowych
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Dokumentowanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych
4 Rola i zadania inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie Miejsce inspektora ochrony danych w organizacji 0,5
Zadania inspektora ochrony danych
5 Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Proces rekrutacji oraz obowiązki i prawa administratora danych wynikające z zatrudniania pracowników 3
Zdalne wykonywanie pracy na rzecz administratora danych osobowych
Formy kontroli pracowników – monitoring wizyjny, kontrola komputerów
Świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne
Prowadzenie strony internetowej zgodnie z RODO
Marketing zgodny z RODO oraz realizacja praw klientów
RAZEM 6

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2