GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 27.03.2015

Znajdujesz sie w:

data dodania:
09.02.2015,
dodał:
tm

Drukuj O uczelni

Zobacz panoramę kampusu Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Gdańska Szkoła Wyższa (do 2011 r. pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji [czytaj o zmianie nazwy uczelni]) z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 (poprzednio 103 wsz) prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia powstała w pierwszym okresie istnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym wniosek o założenie szkoły podlegał obowiązkowemu zaopiniowaniu przez Komisję. Wniosek otrzymał opinię pozytywną, co świadczy o uznaniu dla autorskich programów nauczania oraz dla kompetentnej kadry dydaktycznej, posiadającej dorobek i doświadczenie akademickie.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:
- studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie oraz 7-semestralne inżynierskie),
- studia drugiego stopnia (4-semestralne magisterskie),
- studia podyplomowe (2- lub 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w ramach pięciu wydziałów, w tym dwa zamiejscowe – w Słupsku i Olsztynie, na niżej wy­mienionych kierunkach. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na Wydziale Administracji w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra.

Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

Wydziały siedziby uczelni Kierunki
   
Wydział Administracji administracjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
administracjastudia magisterskie (II stopnia)
4-semestralne
Wydział Ekonomiczno-Społeczny pedagogikastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
turystyka i rekreacjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
Wydział Studiów Inżynierskich zarządzanie i inżynieria produkcjistudia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne
gospodarka przestrzennastudia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne
architektura krajobrazustudia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne
Wydziały zamiejscowe Kierunki
   
Wydział Zamiejscowy w Słupskudane teleadresowe administracjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
zarządzanie i inżynieria produkcjistudia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne
Wydział Zamiejscowy w Olsztyniedane teleadresowe administracjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
ekonomia studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
socjologia studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

Czytaj więcej o rekrutacji na studia I i II stopnia oraz podyplomowe: [czytaj tutaj].

Nasi studenci biorą czynny udział w kołach naukowych i sekcjach sportowych:

 


Zajęcia dydaktyczne prowadzą wybitni nauczyciele akademiccy GSW, m.in. z:
- Uniwersytetu Gdańskiego,
- Politechniki Gdańskiej,
- Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
- Akademii Morskiej w Gdyni,
- Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. Kadra GSW zapewnia wykształcenie absolwenta należycie przygotowanego do pracy w zawodzie oraz do dalszych studiów, już na poziomie magisterskim. Najwyższym organem kolegialnym w Gdańskiej Szkole Wyższej jest Senat, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele studentów i nauczycieli z wszystkich wydziałów. W uczelni funkcjonuje również Parlament Studentów GSW, reprezen­tujący interesy całej społeczności studenckiej.

Kampus GSW

Uczelnia zlokalizowana jest w kompleksie budynków malowniczo położonych blisko morza w Gdańsku Stogach, w budynkach zapewniających właściwe warunki kształcenia. Uczelnia posiada pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2,5 tys. m2, a wśród nich m.in.:
• aula (dla 250 osób),
• audytoria (dla 210 osób),
• sale wykładowe (dla 180 osób),
• średnie sale wykładowe (dla 70 osób),
• lektoraty,
• biblioteka z czytelnią,
• laboratoria i pracownie informatyki,
• laboratoria: fizyki, elektroniki, metrologii,
• bufet, punkt usługowy ksero,
• duży bezpłatny parking oraz obszar parkowy z wyjściem na plażę.

W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.

Zobacz panoramę kampusu Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDFPlan sytuacyjny Kampusu GSW23.09.2012
176kB

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
231063422

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu do Gdańskiej Szkoły Wyższej. Kliknij, aby powiększyć i wyznaczyć drogę dojazdu.