GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

Aktualności wydawnictwa

 1. kategoria:
  Milian Lech,
  data dodania:
  06.06.2019,
  dodał:
  tm

  Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej. Część pierwsza

  tytuł: Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, część pierwsza; autor: Lech Milian; rok wyd. 2018; stron 224, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-99-3; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej; cena: 30,00 zł.

 2. kategoria:
  Pułło Andrzej,
  data dodania:
  28.04.2019,
  dodał:
  tm

  Zasady ustroju politycznego państwa. Zarys wykładu

  tytuł: Zasady ustroju politycznego państwa. Zarys wykładu; autor: Andrzej Pułło; rok wyd. 2018, wydanie II; stron 196, format 14,8x21,0 cm; ISBN 978-83-89762-87-0. Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Cena: 25,00 zł.

 3. kategoria:
  Kierzkowska Joanna Sylwia,
  data dodania:
  07.02.2019,
  dodał:
  tm

  Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami

  tytuł: Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami; autor: Joanna Sylwia Kierzkowska; Gdańsk 2018; stron 340, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-98-6; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań w zakresie prawa gospodarowania odpadami. Ujęcie autorki jest innowacyjne, bowiem rozważania dają szerokie spektrum poznania mechanizmów zdiagnozowanych jako czynniki sfery zewnętrznej, które wpływają na tworzenie i dokonywanie zmian w prawie gospodarowania odpadami. Publikacja jest o tyle istotna dla nauk prawnych, że daje nowe spojrzenie na prawo gospodarowania odpadami przez pryzmat tych czynników, które często wywodzą się z innych dziedzin nauki. Zatem w dotychczasowych publikacjach najczęściej były ignorowane, niedostrzegane lub (celowo?) odrzucane. Autorka diagnozuje najważniejsze czynniki sfery zewnętrznej, wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Dla ich zdiagnozowania podejmuje badania prawne między innymi poprzez: (*) kontekst geopolityczny i narodowościowy tworzenia prawa gospodarowania odpadami; (*) rolę lobbingu w tworzeniu prawa gospodarowania odpadami; (*) pokazanie roli logistyki, zarządzania i inżynierii środowiska w tworzeniu polskiego prawa odpadowego (badane przez pryzmat prawnej „zasady bliskości” i unormowanej hierarchii gospodarowania odpadami); (*) aspekt rozwoju cywilizacyjnego; (*) sferę gospodarczą oraz politykę pracy w ujęciu oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami; (*) monitoring i prewencję gospodarowania odpadami (w ujęciu prawnym) i rolę edukacji w tym zakresie; (*) planistyczny i prawny zakres wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa w sektorze gospodarki odpadowej, a nawet zbadanie podejścia polskich elit politycznych i pokazanie roli mediów w tworzeniu nowego oraz nowelizowania dotychczasowego prawa gospodarowania odpadami.

 4. kategoria:
  Kierzkowska Joanna Sylwia,
  data dodania:
  07.10.2018,
  dodał:
  tm

  Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska

  tytuł: Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska (praca zbiorowa); redaktor naukowy: Joanna Sylwia Kierzkowska, Marian Krzysztof Wołowski; rok wyd. 2016; stron 156, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-84-9; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej; cena: 16,00 zł.

 5. kategoria:
  Pawłowski Maciej,
  data dodania:
  19.07.2018,
  dodał:
  tm

  Analiza stanu naprężeń

  tytuł: Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów; autor: Maciej Pawłowski; Gdańsk 2018; ISBN 978-83-89762-51-1; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Do pobrania nieodpłatnie w formie pliku PDF. W skrypcie omówiono pojęcie tensora naprężeń, kierunki główne naprężeń oraz dwie najważniejsze hipotezy wytężeniowe (Mohra i Hubera), zakończone ich porównaniem. Naprężenie zredukowane wg hipotezy Hubera jest równe lub mniejsze od naprężenia zredukowanego wg Mohra. W najgorszym przypadku, gdy naprężenia główne tworzą ciąg arytmetyczny, różnica wynosi 13,4%.

 6. kategoria:
  Pawłowski Maciej,
  data dodania:
  07.05.2018,
  dodał:
  tm

  Podstawy mechaniki

  tytuł: Podstawy mechaniki; autor: Maciej Pawłowski; rok wyd. 2016; stron 220, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-83-2; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej; cena: 36,00 zł. Recenzent: prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Cenian; Przeznaczenie książki: Książka wykorzystuje bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne autora, zdobyte podczas 40-letniej pracy dydaktycznej na Politechnice Gdańskiej oraz współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Przeznaczona jest dla studentów wszystkich rodzajów studiów z wydziałów mechanicznych oraz inżynierii produkcji. Spis treści. Nota biograficzna

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2